Om Färg.se

Färg.se tillhandahåller material och kunskap för konstnärer. Mycket konst är visuell, det visuella handlar i slutändan om Färg.

Färg.se är en näthandel under Screentec AB. Här kan du läsa mer om vår historia.

Screentec logo

Vision

På Färg.se strävar vi efter att vara moderna i både affärsrelation som hur vi förhåller oss till materialforskning. Men först och främst är vi ödmjuka inför kreatörers preferenser, liksom faktumet att inte ens forskningen har svar på allt.

Materialhistoria

Från tiders begynnelse har konstnärer traderat tekniska hemligheter från mästare till lärljunge. Existerande verk visar att man faktiskt hade verklig kunskap om hur man gör hållbar konst. Och hållbarhet behöver inte stå i konflikt med konstnärlig verkshöjd.

Under industrialismen upptäcktes nya tillverkningprocesser, så tidigare exotiska substanser syntetiserades och blev tillgängliga för allmänheten. Samtidigt föll gamla färdigheter i glömska.

Rembrandt, c. 1629, "Rembrandts mor läser"

Rembrandt, c. 1629, Rembrandts mor läser.

Hans Hofmann, 1959-60, "The gate"

Hans Hofmann, 1959-60, The gate.

Under modernismen började man ifrågasätta traditionella tekniker. Konstnärer experimenterade vilt vilket senare blev en mardröm för dagens konservatorer.

Ifrågasättandet stegrade, narrativen dekonstruerades, i och med postmodernismen blev det fult att måla fint. Teknik skulle inte stå i vägen för uttryck, verken behövde inte vara beständiga.

Ironiskt nog kom man senare att tampas med den ofta ytterst utmanande uppgiften att bevara postmodernismens verk för efterkommande.

Framtiden

Vad som händer efter postmodernismen debatteras. Vad man dock vet är att pendeln har börjat svänga. Sedan något decennium är det tillåtet att måla fint igen, och en nyfikenhet på material har återuppstått.

Måleriet har här bara använts som exempel, vi ställer oss bakom alla former av konstnärliga och hantverksmässiga uttryck, beständiga såväl som obeständiga. Men skulle någon vara intresserad av att ens uttryck ska stå sig även för barnbarnen, så är vi gärna med och svarar på frågor.

I en svartvit värld
Köp Färg!