Om Färg

Färg tillhandahåller material och kunskap för konstnärer. Mycket konst är visuell, det visuella handlar i slutändan om Färg.

Färg är en näthandel under Screentec AB. Här kan du läsa mer om vår historia.

Färg

Vision

På Färg strävar vi efter att vara moderna både i vår affärsrelation som hur vi förhåller oss till materialforskning. Vi vill också vara ödmjuka inför kreatörers preferenser liksom det faktum att även forskningen inte har svar på allt.

Låt oss ta en titt på historien …

Historien

Från tiders begynnelse har konstnärer traderat tekniska hemligheter från mästare till lärljunge. Bevisligen fanns verklig kunskap om hållbarhet bakom framställningen av gamla mästerverk. Många håller med om att hållbarhet inte nödvändigtvis står i konflikt med konstnärlig verkshöjd.

Tack vare industrialismen uppstod nya tillverkningprocesser, exotiska substanser blev tillgängliga för bredare lager. Samtidigt, och i samband med det, föll tidigare färdigheter i glömska.

Rembrandt, c. 1629, "Rembrandts mor läser"

Rembrandt, c. 1629, Rembrandts mor läser.

Hans Hofmann, 1959-60, "The gate"

Hans Hofmann, 1959-60, The gate.

Under modernismen började traditionella tekniker ifrågasättas. Konstnärer experimenterade vilt, vilket också blev till en mardröm för dagens konservatorer.

Ifrågasättandet stegrade, narrativen dekonstruerades, i och med postmodernismen blev det fult att måla fint. Teknik skulle inte stå i vägen för uttryck, verken behövde inte vara beständiga. Ironiskt nog kom man senare att vilja bevara postmodernismens främsta verk.

Framtiden

Vad som händer efter postmodernismen debatteras. Vad man dock vet är att pendeln har svängt igen. Sedan något decennium får man måla fint igen, en nyfödd vurm för material har återuppstått.

Måleri är endast ett exempel, vi ställer oss bakom alla former av konstnärliga och hantverksmässiga uttryck, beständiga såväl som obeständiga. Men om man är intresserad av materialen och vill att ens verk ska hålla för barnbarnen, så är vi gärna behjälpliga även där.

I en svartvit värld
Köp Färg!