Beckers Normalfärg 150ml 645 Transparent Järnoxidröd

188 kr

 • Transparent
 • Ljusäkta
 • riven på Linolja
 • Färgindex Red 101
 • Synthetic iron oxide

Slut i lager

Detaljerad beskrivning

Beckers konstnärsfärg består av noggrant utvalda färgpigment som blandas med olja, vanligtvis linolja. Färgen bearbetas (rivs) upprepade gånger genom metall- eller stenvalsar till smidig konsistens. Färgen torkar genom att oljan oxideras, vilket är en långsam process. Det innebär att oljan har en lång torktid. Beckers Normalfärg finns i 44 kulörer. Färgerna är blandbara sinsemellan. Tanken med Normalfärgskalan är att själv blanda önskad kulör, den höga pigmenthalten är då ett krav. Historia Ursprunget till Beckers Normalfärg kommer från den tyska färgforskaren Keims teori eller ”norm” om beständiga färger av högsta pigmentkvalitet. Beckers Normalfärg har tillverkats sedan 1912 och blev snabbt den mest använda bland svenska konstnärer. Flera generationer skandinaviska målare har använt färgen och känt sig säkra på att deras verk kommer att bestå.

Kvalitetskrav Normalfärg

 1.  Teknisk renhet Ej förskurna eller avsiktligt utdrygande
 2.  Ljusäkthet Bleks ej eller förändras i övrigt av dagsljus
 3.  Luftäkthet Beständiga vid atmosfärisk påverkan
 4.  Oljeäkthet Olösliga i olja för att undvika s.k. blödning
 5.  Vattenäkthet Olösliga i vatten
 6.  Blandningsäkthet Färgstofferna bör inte reagera kemiskt vid blandning
 7.  Kalkäkthet Tål kalk vid muralt måleriDenna produkt kan du köpa i vår butik Färg Konstnärshandel i Västberga, Stockholm