Färgrikets Målarmedium 232

120 kr235 kr

Färgrikets Målarmedium 232

  • Mild luktande målarmedium.
  • Till förtunning av oljefärger.
  • Till konstnärligt bruk

Användningsområden:

Nollställ

Fri frakt över 700 kr!

Snabb leverans direkt från lagret i Stockholm.

Säkra betalningar via:

Svea Ekonomi VISA MasterCard Paypal
Varumärkets logotyp. Färgriket
Visa fler produkter.

Detaljerad beskrivning

Färgrikets Målarmedium 232

  • Mild luktande målarmedium.
  • Till förtunning av oljefärger.
  • Till konstnärligt bruk

Användningsområden:

Tekniska egenskaper

  • Torktid: 16 till 24 timmar.
  • Ger färgen djup och lyster.
  • Gör färgen lättstruken

Innehåll:

Linolja, isoparaffiner,Zr/Zn/Mn-torkmedel.

Målarmedium-Säkerhet

Faroangivelser:

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Innehåller isoalkane.

Skyddsangivelser för Färgrikets Målarmedium 232:

Förvaras oåtkomligt för barn.VID FÖRTÄRING: Kontakta genastGIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTEkräkning. Arbetsmaterial, såsom trasor, svampar, slipdamm etc,dränkta med ej genomtorkad olja ska du förvara i lufttätametallbehållare eller vatten innan de lämnas till återvinning, eftersom fara för självantändningföreligger pga av andelen växtoljor. Produkten i sig är inte självantändlig. Undvik utsläpp tillmiljön. Innehållet/behållaren skall du lämna till återvinningscentralen enligt lokala bestämmelser.

Se https://jadersbruk.se/fargriket-ab/