Materialbloggen

Materialbloggen

Gabriel Winnberg Hemsidan, Material

Arbetet tar sig, vi kan nu stolt erbjuda nära 4 000 produkter via sidan. Men mycket återstår. Diskussioner om form, innehåll och funktion pågår konstant. Avsikten med hela detta projekt är att det skall bli något mer än bara en näthandel. Vi vill även sprida idéer och kunskap om de material och redskap vi säljer. Bloggen är ett steg i den riktningen. Här …